Sekce Hobby plavání

Tato sekce vznikla s ohledem na požadavky rodičů, kteří chtějí aby jejich děti plavaly nebo se plavat naučily, přitom již nesplňují podmínku věku pro členství v klubu Benjamin a tyto děti nechtějí z různých důvodů závodit ani se účastnit plaveckých závodů. 

Zde tréninky plavání probíhají 2 x týdně (pondělí a čtvrtek) vždy v době od 16 do 17 hodin. Tréninky jsou vedeny na 3 plaveckých drahách v plaveckém bazéně wellness centra, pod dohledem trenérů s odpovídající kvalifikací.  Děti jsou rozděleny do skupin podle výkonnosti a šikovnosti.

Sponzoři