O klubu

Plavecký klub Slavoj Bruntál je nástupnickou organizací oddílu plavání, který vznikl v Bruntále již v roce 1977.

Hlavní náplní našeho klubu je činnost v oblasti závodního plavání a rovněž výuka plavání dětí od 3 do 7 let. Bruntálští plavci se účastnili a účastní nejen meziokresních a oblastních soutěží, ale v řadě případů obsazovali a stále obsazují přední místa i v republikových soutěžích, ve velkých cenách a rovněž na mezinárodních závodech.

Oddíl závodního plavání čítá v současné době přes 113 členů, z nichž 60 je aktivních plavců.

Činnost klubu v roce 2022 byla podpořena městem Bruntál.

Činnost klubu v roce 2022 je podporována Moravskoslezským krajem.

Činnost klubu byla v roce 2022 podpořena dotací NSA.

Sponzoři