Oddílové a členské příspěvky

Aby klub mohl efektivně fungovat, musí od svých členů vybírat oddílové a členské příspěvky.

Oddílové příspěvky

Oddílové příspěvky jsou vybírány měsíčně (krom prázdninových měsíců červenec a srpen). Výše oddílových příspěvků je různá, podle toho, kde člen vyvíjí svoji činnost. Splatnost oddílových příspěvků je nejpozději do konce měsíce, ve kterém je činnost vykonávána.

Závodní plavání   –   600,-Kč měsíčně

Hobby plavání   –   600,-Kč měsíčně

V závodním a hobby plavání je nutno oddílové příspěvky hradit i v případě, že člen na tréninky nedochází, nedošlo-li k oznámenému ukončení členství. Jedinou výjimkou jsou zdravotní důvody, které neumožňují pokračovat v činnosti a to po dobu delší než 3 měsíce. Tato skutečnost musí být vedení klubu oznámena co nejdříve. Ukončení členství v klubu je nutno učinit písemně na adresu sjbr@czechswimming.cz .

Benjamin   –   500,-Kč měsíčně.

V klubu Benjamin platí, že v případě omluvené neúčasti na výuce v průběhu kalendářního měsíce (není-li v daném měsíci žádná účast a absence byla omluvena), za tento měsíc se oddílové příspěvky neplatí.

Členské příspěvky

Výše členských příspěvků je v klubu nastavena podle věku. Členové do 9 let včetně, hradí členské příspěvky ve výši 20,-Kč na kalendářní rok. Členové ve věku 10 let a starší, hradí členské příspěvky ve výši 100,-Kč na kalendářní rok. Tyto příspěvky jsou použity především pro registraci člena u ČSPS (Český svaz plaveckých sportů).

Všechny příspěvky je nutno hradit bezhotovostně na klubový účet u KB a.s.

číslo 

107-2638740277/0100 .

Hotovostní platby jsou možné pouze ve výjimečných případech po předchozí domluvě.

Sponzoři