Sekce Benjamin

Pravidla pro klub Benjamin

V září bychom chtěli pokračovat s výukou plavání v klubu Benjamin. Protože se již nyní hromadí dotazy co a jak bude, tak tady jsou základní informace. Abychom nikoho nepoškodili, přijali jsme následující pravidla, jelikož zájem je skutečně veliký ale naše možnosti jsou omezené. A teď k pravidlům.

Pravidlo 1: Přihlášky budou přijímány pouze v písemné podobě (možné doručení je rovněž mailem). Maximální počet přijatých uchazečů je 30 dětí na pondělní a 20 dětí na čtvrteční termín. Minimální věk 3 roky, maximální věk 7 roků (3-5 let = čtvrtek ; 5-7 let = pondělí).

Pravidlo 2: Přednost mají ti, kdož jsou v klubu již nejméně od minulého období.

Pravidlo 3: Noví uchazeči budou přijímáni podle pořadí ve kterém doručili vyplněnou přihlášku

Pravidlo 4: Pokud zjistíme, že přijatý uchazeč se na výcvik nedostavil bez řádné omluvy v průběhu jednoho měsíce, bude z výcviku vyřazen a na jeho místo bude přijat nový uchazeč a to nejméně do konce prosince daného roku. Omluvenky lze esemeskovat nebo telefonovat na tel. číslo 604 933 124, nebo email: sjbr@seznam.cz . Pokud bude někdo z výcviku vyřazen pro porušení  pravidla č. 4, budou telefonicky nebo emailem  kontaktováni rodiče uchazeče v další pořadí.

Pravidlo 5: Pondělí je vyhrazeno pro děti, které již zvládnou plavání v plaveckém bazéně. V pondělí máme v době od 16 do 17 hodin vyhrazeny tři plavecké dráhy, které dle potřeby přehradíme pontony. Čtvrtek je pro děti, které si netroufnou na velký bazén. Tyto děti si budou s trenéry hrát v tzv. výukovém bazénku. Ve čtvrtek máme vyhrazený výukový bazének v době od 16 do 17 hodin.

Věříme, že tato pravidla jsou  spravedlivá a budeme se je snažit dodržovat. Nejsme neomylní a jsme buď zaměstnaní, nebo studující.

Oddílové příspěvky v klubu Benjamin činí 500,-Kč měsíčně. Na každý kalendářní rok je pak nutno uhradil členský příspěvek ve výši 20,-Kč.

Sponzoři