O nás
Plavecký klub Slavoj Bruntál je nástupnickou organizací oddílu plavání při TJ Slavoj Bruntál a vznikl registrací stanov dne 28. 11. 2005. Od tohoto data funguje jako samostatný spolek. V současné době je hlavní náplní klubu činnost v oblasti závodního plavání, plavání dálkového a v omezené míře výuka plavání dětí od 3 do 7 let.

V současné době čítá oddíl závodního plavání přes 113 členů (plavci, trenéři, rozhodčí), z nich 60 je aktivních plavců. Aktivní plavci jsou rozděleni do čtyř skupin podle výkonnosti. Počet aktivních plavců je bohužel omezen kapacitou bazénu a četností tréninků. Každoroční nábor nových plavců umožňuje výběr výkonnostně kvalitních plavců a každoroční obměnu méně kvalitních plavců za nové talenty. Ze strany rodičů se setkáváme se zájmem o výuku plaváním, náš oddíl se však zabývá plaváním závodním. Přesto jsme vyšli těmto požadavkům vstříc jednou hodinou týdně na malém bazénku a jednou hodinou týdně ve velkém bazénu, v klubu Benjamin, který čítá kolem 30 malých plaváčků, a to již od věku tří let. Připravujeme si tak nové potenciální členy oddílu.

Dále jsme od roku 2019 zavedli tzv. Hobby plavání pro děti, kde jsou zařazeny děti, které chtějí plavat, nechtějí však zatím závodit a tudíž nemají ani odpovídající výkonnost.

Závěrem je nutno dodat, že bychom uvítali jakoukoliv osobní pomoc jak ze strany rodičů, tak ze strany široké veřejnosti, a to především při organizaci a vedení tréninků, ale rovněž případnou odbornou radou, či materiálním zabezpečením.

Historie klubu

Plavecký oddíl v Bruntále vznikl v roce 1977. Zpočátku dojížděli bruntálští plavci na krytý bazén do Břidličné.Velký rozvoj činnosti plavců v Bruntále se odvíjí od roku 1979, kdy byl v Bruntále otevřen krytý bazén. Za zakladatele a pozdější trenéry oddílu můžeme jmenovat Jindřicha Neradila, Libuši Smutkovou, Mirku Rohlenovou, Otakara Kantu, Josefa Malého, Antonína Jarolíma, Jiřího Šandu a Pavla Kadlece. Mezi významnými plavci v dosavadní historii oddílu se objevují jména jako např. Aleš Jurovic, Michal Fišara, Daniel Malý, Jana Rohlenová, Petr Gregor, Eva Kantová, Josef Petrik, Petr Vlk, Blanka Smutková, Tomáš Brada,   Milan Kašpařík a v neposlední řadě doposud nejúspěšnější Roman Procházka. Bruntálští plavci se účastnili a účastní nejen meziokresních a oblastních soutěží; v řadě případů obsazovali a v současné době i obsazují přední místa v republikových soutěžích, ve velkých cenách a rovněž na mezinárodních závodech.

 

Sponzoři