O nás

Plavecký klub Slavoj Bruntál z.s.  je nástupnickou organizací oddílu plavání při TJ Slavoj Bruntál a vznikl registrací stanov dne 28. 11. 2005. Od tohoto data funguje jako samostatné občanské sdružení. V současné době je hlavní náplní klubu činnost v oblasti závodního plavání, plavání dálkového a v omezené míře výuka plavání dětí od 3 do 7 let.

V současné době čítá oddíl závodního plavání přes 90 členů (plavci, trenéři, rozhodčí), z nich 60 je aktivních plavců. Aktivní plavci jsou rozděleni do čtyř skupin podle výkonnosti. Počet aktivních plavců je bohužel omezen kapacitou bazénu a četností tréninků. Každoroční nábor nových plavců umožňuje výběr výkonnostně kvalitních plavců a každoroční obměnu méně kvalitních plavců za nové talenty. Ze strany rodičů se setkáváme se zájmem o výuku plaváním, náš oddíl se však zabývá plaváním závodním. Přesto jsme vyšli těmto požadavkům vstříc jednou hodinou týdně na malém bazénku a jednou hodinou týdně ve velkém bazénu, v klubu Benjamin, který čítá kolem 20 malých plaváčků, a to již od věku tří let. Připravujeme si tak nové potenciální členy oddílu.

Závěrem je nutno dodat, že bychom uvítali jakoukoliv osobní pomoc jak ze strany rodičů, tak ze strany široké veřejnosti, a to především při organizaci a vedení tréninků, ale rovněž případnou odbornou radou, či materiálním zabezpečením.

Sponzoři