Historie klubu

Plavecký oddíl v Bruntále vznikl v roce 1977. Zpočátku dojížděli bruntálští plavci na krytý bazén do Břidličné.Velký rozvoj činnosti plavců v Bruntále se odvíjí od roku 1979, kdy byl v Bruntále otevřen krytý bazén. Za zakladatele a pozdější trenéry oddílu můžeme jmenovat Jindřicha Neradila, Libuši Smutkovou, Mirku Rohlenovou, Otakara Kantu, Josefa Malého, Antonína Jarolíma, Jiřího Šandu a Pavla Kadlece. Mezi významnými plavci v dosavadní historii oddílu se objevují jména jako např. Aleš Jurovic, Michal Fišara, Daniel Malý, Jana Rohlenová, Petr Gregor, Eva Kantová, Josef Petrik, Petr Vlk, Blanka Smutková, Tomáš Brada , Milan Kašpařík a mnoho dalších. Bruntálští plavci se účastnili a účastní nejen meziokresních a oblastních soutěží; v řadě případů obsazovali a v současné době i obsazují přední místa v republikových soutěžích, ve velkých cenách a rovněž na mezinárodních závodech.

Sponzoři