Informace sponzorům

Ze sponzorské historie

V roce 2002 a v letech dřívějších nám na naši činnost přispělo několik málo firem a podnikatelů, z nich snad můžeme uvést firmu Czasch ze Starého Města, jejíž majitel v minulých letech vypisoval granty na podporu rozvoje tělovýchovy a sportu v okrese a našemu oddílu přispěl na činnost nezanedbatelnou finanční částkou. Dále je nutno se zde zmínit o podnikateli p. Jiřím Žákovi, jehož mnozí známe ve spojitosti s firmou RSM v Bruntále a automobilovými terénními závody, který každoročně, v rámci svých finančních možností, přispívá na naši činnost. Nelze zde zapomenout rovněž na firmu p. Daniela Makaye, obchodujícího s bílou technikou, který rovněž přispívá na naši činnost. V neposlední řadě je nutno se zde zmínit i o velice dobré spolupráci se stavební spořitelnou Wüstenrot a především její pobočkou v Bruntále na nám. Míru, kterou řídila paní Jana Kotěšovská.

Sponzorská současnost

V současné době však náš oddíl, s výjimkou možných grantů od krajského úřadu a Městského úřadu v Bruntále a již shora uvedených příspěvků podnikatelů, kteří na nás snad i nadále nezanevřou, „sponzorují“ pouze rodiče našich svěřenců, kteří musí své děti podporovat částkou 500 Kč měsíčně, abychom byli schopni našim plavcům uhradit nájem wellness centra a zajistit jejich účast alespoň na základních kvalifikačních závodech. Na ostatní závody, které nejsou vyloženě kvalifikační, rodiče našich svěřenců přispívají dalšími finančními částkami, a to v rozsahu faktických nákladů na tyto závody.

Jak bychom Vaši podporu využili ?

  • Především bychom se snažili navýšit počet tréninkových hodin, a to ze současných šesti na nejméně 10 týdně. Tímto bychom dosáhli lepší trénovanosti našich plavců a zvýšení jejich výkonnosti.
  • Dále bychom velice rádi pro naše plavce i trenéry pořídili jednotné vybavení na závody, spočívající minimálně v zakoupení teplákových nebo šusťákových souprav s potiskem loga klubu a potištěných triček nebo mikin.
  • Mohli bychom se účastnit většího počtu závodů, kde mohou naši plavci získat cenné zkušenosti a úspěchy.

Co můžeme sponzorům nabídnout ?

  • prezentaci firmy na našich webových stránkách
  • prezentaci firmy na námi vydávaných dokumentech (výsledky závody apod.)
  • umístění reklamních materiálů v prostorách wellness centra při námi organizovaných akcích
  • uvedení loga na jednotném oblečení plavců a trenérů (pokud se nám oblečení podaří zajistit)
  • po dohodě i jinou formu prezentace firmy

Darovací smlouva bude na požádání neprodleně zaslána

Kontakty

Sponzoři