Oddílové příspěvky

Přehled uhrazených oddílových příspěvků

Školní rok 2018 – 2019

Odpovídající kódy byly  členům předány v několika posledních dnech. Pokud se stalo, že někdo kódy neobdržel, nechť si o ně požádá mailem z námi registrované adresy (adresa udaná na přihlášce). Na žádosti z jiných adres nebude reagováno.

Sponzoři