O nás

Pravidelná činnost Plaveckého klubu v roce 2015 je finančně podpořena Městem Bruntál

Plavecký klub Slavoj Bruntál je nástupnickou organizací oddílu plavání při TJ Slavoj Bruntál a vznikl registrací stanov dne 28. 11. 2005. Od tohoto data funguje jako samostatné občanské sdružení. V současné době je hlavní náplní klubu činnost v oblasti závodního plavání, plavání dálkového a v omezené míře výuka plavání dětí od 3 do 7 let.

V současné době čítá oddíl závodního plavání přes 90 členů (plavci, trenéři, rozhodčí), z nich 60 je aktivních plavců. Aktivní plavci jsou rozděleni do čtyř skupin podle výkonnosti. Počet aktivních plavců je bohužel omezen kapacitou bazénu a četností tréninků. Každoroční nábor nových plavců umožňuje výběr výkonnostně kvalitních plavců a každoroční obměnu méně kvalitních plavců za nové talenty. Ze strany rodičů se setkáváme se zájmem o výuku plaváním, náš oddíl se však zabývá plaváním závodním. Přesto jsme vyšli těmto požadavkům vstříc jednou hodinou týdně na malém bazénku a jednou hodinou týdně ve velkém bazénu, v klubu Benjamin, který čítá kolem 20 malých plaváčků, a to již od věku tří let. Připravujeme si tak nové potenciální členy oddílu.

Závěrem je nutno dodat, že bychom uvítali jakoukoliv osobní pomoc jak ze strany rodičů, tak ze strany široké veřejnosti, a to především při organizaci a vedení tréninků, ale rovněž případnou odbornou radou, či materiálním zabezpečením.

Histori Klubu

Plavecký oddíl v Bruntále vznikl v roce 1977. Zpočátku dojížděli bruntálští plavci na krytý bazén do Břidličné.Velký rozvoj činnosti plavců v Bruntále se odvíjí od roku 1979, kdy byl v Bruntále otevřen krytý bazén. Za zakladatele a pozdější trenéry oddílu můžeme jmenovat Jindřicha Neradila, Libuši Smutkovou, Mirku Rohlenovou, Otakara Kantu, Josefa Malého, Antonína Jarolíma, Jiřího Šandu a Pavla Kadlece. Mezi významnými plavci v dosavadní historii oddílu se objevují jména jako např. Aleš Jurovic, Michal Fišara, Daniel Malý, Jana Rohlenová, Petr Gregor, Eva Kantová, Josef Petrik, Petr Vlk, Blanka Smutková, Tomáš Brada a  Milan Kašpařík a mnoho dalších. Bruntálští plavci se účastnili a účastní nejen meziokresních a oblastních soutěží; v řadě případů obsazovali a v současné době i obsazují přední místa v republikových soutěžích, ve velkých cenách a rovněž na mezinárodních závodech.

Vedení klubu

Jméno Funkce GSM E-mail
Jan Michalík předseda klubu +420 604 933 124 jan_michalik@seznam.cz
Evžen Galíček tajemník +420 732 725 517
Ivana Procházková tiskový mluvčí +420 608 123 385
Miroslav Mlčuch – Šošo člen +420 777 154 922
Lucie Mlčuchová člen – Benjamin +420 774 372 036

 

 

Informace pro sponzory

Sponzoři