Členské příspěvky pro rok 2018
28 ledna 2018 - 8:53, by , in Uncategorized, Comments off

Vážení rodiče, trenéři, členstvo.

Stejně jako v minulých letech, bylo i letos nutno u ČSPS provést naši registraci a registraci všech našich členů, ať již stávajících, tak členů nových. Tuto registraci vždy řešíme tvz. členskými příspěvky vybíranými od našich členů. Výše členských příspěvků v Plaveckém klubu Slavoj Bruntál je stanovena na 20,-Kč v klubu Benjamin a 100,-Kč pro ostatní členy (trenéři, rozhodčí, závodní plavci a přípravka). Úhradu lze provést již tradičně dvěma způsoby a to jak do pokladny klubu v době tréninku, tak bezhotovostním převodem na účet klubu vedený u KB a.s. č. 107-2638740277/0100.
V případě bezhotovostního převodu prosím do poznámky uveďte jméno člena, za kterého je platba zasílána, usnadní nám to identifikaci platby.
Ti, kteří již členské příspěvky řádně uhradili, nechť považují tuto zprávu za bezpředmětnou. Ostatní prosím o jejich úhradu nejpozději do 28.2.2018.
Jan Michalík
předseda VV klubu
Sponzoři